Община Русе

Проект „Обучения и заетост” – за безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години и проект „Обучения и заетост за младите хора” – за безработни лица с трайни увреждания до 29 години включително.

Процедура за подбор на персонал

Приложения – Проект „Обучения и заетост за младите хора” до 29 г.

Приложения - Проект „Обучения и заетост” над 29 г.

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот