Община Русе

  • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за Обект 1 на 14.07.2017:

ЗАПОВЕД

ПРОТОКОЛ

КЛАСИРАНЕ

ДОГОВОР "ЛОВЕЛА"ООД

  • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за Обект 2 на 14.07.2017:

ЗАПОВЕД

ПРОТОКОЛ

КЛАСИРАНЕ

ДОГОВОР "ЛОВЕЛА" ООД

  • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за обект 3 на 11.08.2017

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР "ГОРАИНВЕСТ" АД

  • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за обект №4 на 11.08.2017

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР "ЛОВЕЛА" ООД

  • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за обект №5 

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР "ГОРАИНВЕСТ"

  • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за обект №6 на 25.10.2018 г.

ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ (ПОВТОРЕН ТЪРГ)

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР ЕТ "ДЕСИСЛАВ МАРИНОВ - ДЕНТЕМ - ТЕМЕНУЖКА МАРИНОВА"

  • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за обект №7 на 25.10.2018 г.

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР "ИВЕЛ 10" ЕООД

  • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за обект №8 на 25.10.2018 г.

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР "ЛОВЕЛА" ООД

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за обект №9 и обект №10 на 02.10.2019 г.

ЗАПОВЕД - обект №9

ЗАПОВЕД - обект №10

ПРОТОКОЛ - №9

ПРОТОКОЛ - №10

ЗАПОВЕД 3082

ЗАПОВЕД 3083

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот