Община Русе

                                                    2017

Тримесечни отчети (31.03.2017) (публикувано на 26.04.2017)

Тримесечни отчети (30.06.2017) (публикувано на 28.07.2017)

Тримесечни отчети (30.09.2017) (публикувано на 31.10.2017)

Тримесечни отчети (31.12.2017) (публикувано на 22.02.2018)

                                                    2018

Тримесечни отчети (31.03.2018) (публикувано на 30.04.2018)

Тримесечни отчети (30.06.2018) (публикувано на 27.07.2018)

Тримесечни отчети (30.09.2018) (публикувано на 05.11.2018)

Тримесечен отчет (31.12.2018) (публикувано на 02.04.2019)

                                                    2019

Тримесечен отчет (31.03.2019) (публикувано на 13.05.2019)

Тримесечен отчет (30.06.2019) (публикувано на 29.07.2019)

Тримесечен отчет (30.09.2019) (публикувано на 30.10.2019)

Тримесечен отчет (31.12.2019) (публикувано на 26.02.2020)

                                                    2020

Тримесечен отчет (31.03.2020) (публикувано на 30.04.2020)

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот