Община Русе

4.11.2016

Сключен е договора и започва изпълнението по основната дейност на проекта: Проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с преустройство на ...

30.08.2016
Сключен е договор с подизпълнител за изпълнение на договора „Кризисен център на територията на община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано ...
29.08.2016
Екипа на проекта посети гр. Осло, Кралство Норвегия
31.05.2016
Сключен е поредния договор с подизпълнител за изпълнение на договора „Кризисен център на територията на община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, ...
5.04.2016
Сключени договори с подизпълнители за дейностите "Строителен надзор" и "Информация и публичност"

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот