Община Русе

22.12.2015
В оживена дискусия за семейното планиране премина първата сесия, проведена на 16.12.2015 г. от служители на СНЦ „Еквилибриум” в качеството им на партньори ...
26.09.2015
На 24 и 25 септември в гр. Бургас се проведе първата среща на Партньорската мрежа на Програмата за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими ...

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот