Община Русе

29.02.2016
Община Русе в качеството си на водеща организация по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията ...
25.02.2016
Работно посещение в рамките на изпълнявания от Община Русе проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на ...
26.01.2016
Въпреки ниските минусови температури девет жени от местната ромска общност в квартал „Тракция” се включиха във втората сесия по семейно планиране, проведена ...
18.01.2016
През м. декември 2015 г. стартира дейността „Консултиране на родители от ромски произход и мотивиране на подкрепата им за децата и учениците в процеса на ...

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот