Община Русе

7.04.2016
Община Русе, в партньорство с Общините Ветово, Борово и Иваново, обявява конкурс за есе на тема: „Хармонията на етническата толерантност“
7.04.2016
Община Русе, в партньорство с Община Иваново, организира изложба с традиционна за различните етноси кулинарни изделия по случай 08.04.2016 г. – ...
4.04.2016
Община Русе в партньорство с общините Борово, Ветово и Иваново организират провеждането на фестивал “Сцена под небето“ на 08.04.2016 г. – Международния ден ...
29.02.2016
Община Русе в качеството си на водеща организация по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията ...

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот