Община Русе

13.06.2016

   На 8 юни 2016 г. в хотел "Космополитън" в Русе се проведе работна среща на тема "Ранна бременност и раждане от малолетни и ...

7.06.2016
Сдружение "Българо-Румънски трансграничен институт по медиация" (БРТИМ) реализира информационни кампании за превенция на трафика на бебета и ромски момичета ...
7.06.2016
През м. април 2016 г. бяха проведени серия обучения "Работа в ромска общност и със социално-уязвимите групи" (Модул 1) за екипи, работещи в Центровете за ...
9.04.2016
На пъстра феерия от песни и танци имаха възможност да се насладят жителите и гостите на градовете, в които се проведе фестивала. Празникът беше съпътстван ...
7.04.2016
Община Русе, в партньорство с Общините Ветово, Борово и Иваново, обявява конкурс за рисунка на тема: „Цветовете на eтноприятелството“

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот