Община Русе

8.08.2016

П Р О Т О К О Л

Днес, 08.08.2016 г. в сградата на Община Русе, пл. "Свобода"№6, ет. 1, стая 114от 15.30часа се проведе заседание ...

25.07.2016
На 20 и 21 юли 2016 г. в гр. София се проведе работна среща на Партньорската мрежа на Програмата за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими ...
11.07.2016
Екипът на Програмата за социално включване на роми и други уязвими групи, финансирана от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, обявява конкурс за ...
24.06.2016
От 21 до 23 юни 2016г., в Пленарна зала на Община Русе се проведе фестивал „Ромите и киното“.

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот