Община Русе

Мандат 2015-2019

Отчет на кмета Пламен Стоилов за управлението през мандат 2015-2019 г.

Отчет на кмета Пламен Стоилов за третата година от управлението на Община Русе през мандат 2015-2019 г.

Отчет на кмета Пламен Стоилов за третата година от управлението на Община Русе през мандат 2015-2019 г. - презентация

 

Отчет на кмета Пламен Стоилов за втората година от управлението на Община Русе през мандат 2015-2019 г.

Отчет на кмета Пламен Стоилов за втората година от управлението на Община Русе през мандат 2015-2019 г. - презентация

Отчет на кмета Пламен Стоилов за първата година от управлението на Община Русе през мандат 2015-2019 г.

Програма за управление на Община Русе за мандат 2015 - 2019 г.

 


Мандат 2011-2015

Програма за управление на Община Русе за мандат 2011 - 2015 г.

Отчет на кмета Пламен Стоилов за управлението на Община Русе през мандат 2011-2015 г.

Отчет на кмета Пламен Стоилов за управлението на Община Русе през мандат 2011-2015 г. - презентация

Отчет на кмета Пламен Стоилов за четвъртата година от програмата за управление на Община Русе през мандат 2011-2015 г.

Отчет на кмета Пламен Стоилов за третата година от програмата за управление на Община Русе през мандат 2011-2015 г.

Отчет на кмета Пламен Стоилов за третата година от програмата за управление на Община Русе през мандат 2011-2015 г. - презентация

Отчет на кмета Пламен Стоилов за втората година от програмата за управление на Община Русе през мандат 2011-2015 г.

Отчет на кмета Пламен Стоилов за втората година от програмата за управление на Община Русе през мандат 2011-2015 г. - презентация

Отчет на кмета Пламен Стоилов за първата година от програмата за управление на Община Русе през мандат 2011-2015 г.

Отчет на кмета Пламен Стоилов за първата година от програмата за управление на Община Русе през мандат 2011-2015 г. - презентация

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот