Община Русе

2018 г.

Заверен от Сметна палата Годишен финансов отчет за 2018 г.

(публикувано на 31.07.2019 г.)

2017 г.

Заверен от Сметна палата Годишен финансов отчет за 2017 г. (публикувано на 05.07.2018 г.)

     2016 г.

Одитно становище

Одитен доклад

Обяснителна записка ГФО

Обяснителна записка касов отчет

Обобщен касов отчет

Баланс

ОПР

Оповестяване на счетоводна политика

Отчет бюджет

Отчет Чужди средства

Отчет Разплащателна агенция

Отчет Други средства от ЕС

Отчет Други международни програми

Отчет Оперативни програми

                                    

 


                                                 2015 г.

Одитен доклад

Одитнo становище

Обяснителна записка касов отчет  

Обяснителна записка ГФО

Касов отчет Бюджет

Касов отчет Чужди средства  

Касов отчет Други средстава от ЕС

Касов отчет Други международни програми

Касов отчет Оперативни програми

Касов отчет Разплащателна агенция

Сборен баланс

 


                                                 2014 г.

Одитен доклад и становище

Обяснителна записка касов отчет

Обяснителна записка ГФО

Касов отчет Бюджет

Касов отчет Чужди средства

Касов отчет Други средстава от ЕС

Касов отчет Други международни програми

Касов отчет Оперативни програми

Касов отчет Разплащателна агенция

Сборен баланс

                                    


                                                2013 г.

Одитно становище и Одитен доклад на Сметна палата

Обяснителна записка Касов отчет 2013 г.

Обяснителна записка Годишен финансов отчет 2013 г.

Оповестяване на счетоводната политика на Община Русе

Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2013 г.

Отчет Извънбюджетни сметки и фондове Разплащателна агенция 2013 г.

Отчет Извънбюджетни сметки и фондове Приватизация 2013 г.

Отчет Извънбюджетни сметки и фондове Касово изпълнение на извънбюджетните сметки 2013 г.

Сборен баланс Община Русе 2013 г. 

 


                                              2012 г.

Обща рекапитулация на приходи и разходи

Обяснителна записка към ГФО 2012

Обяснителна записка към касов отчет

Одитен доклад на Отчет 2012 г.

Оповестяване на счетоводната политика

Отчет на ИБСФ 2012 г.

Сборен баланс за първостепенната система

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот