Община Русе

Служителите от отдел „Стопански дейности и защита на потребителите”, съгласно дадените им компетенции в Закона за защита на потребителите: 

  • съдействат за разрешаване на възникнали спорове между потребители и търговци във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация на стоки и услуги;
  • консултират  гражданите за повишаване на потребителската им култура и информираност.
     

Гражданите могат да подават жалби и сигнали в писмена форма:

  • на гише „Деловодство“ в Информационния център на Община Русе, пл. „Свобода” № 6
  • чрез писма
  • на електронната поща на Община Русе mayor@ruse-bg.eu.
     

За справки и запитвания:

гр.Русе, бул.“Скобелев“  № 45 ет.2  /сградата на СБА/

телефони за контакт: 082/822 445;

  082/825 676

ВАЖНО!

Уважаеми потребители,

Имайте  предвид, че за да предявите рекламация пред търговеца  е необходимо да пазите своята касова бележка, фактура, договор или друг документ, доказващ покупката.

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот