Община Русе

29.04.2020
Удължава се срока за плащане на данъци и такси с отстъпка до 30 юни
20.03.2018
МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ ЗА ОБЩИНА РУСЕ ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА НА ИЗИПЕЙ
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот