Община Русе

1. Издаване на разрешение за извършване на таксиметрови превози

 • Необходими документи
  • заявление по образец с приложени вписаните в него копия от документи
 • Такса – 20,00 лева на автомобил
 • Срок на извършване - 7 дни

 

2. Издаване на холограмни стикери на таксиметрови автомобили

 • Необходими документи
  • Заявление по образец с приложени вписаните в него копия от документи
 • Такса - 8,00 лева за стикер
 • Срок на изпълнение - 7 дни

 

3. Издаване на разрешение за събиране и транспортиране на строителни отпадъци

 • Необходими документи
  • искане по образец
  • копие на строително разрешение
  • копие на платежно нареждане за платена такса
 • Такса - 25,00 лева
 • Срок на извършване - 2 дни

 

Заявление за издаване на разрешително за таксиметров превоз на пътници

Заявление за превоз на извънгабаритен товар

Заявление изгубена карта за паркиране за инвалиди

Заявление издаване карта за паркиране - инвалиди


Информация за сключените договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт, съгласно чл. 71 от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.03. 2015

Отчет за общия размер на изплатените компенсации и субсидии и съответния размер на изплатени на всеки от превозвачите суми за 2016 г.

Информация за сключените договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт, съгласно чл. 71 от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.03. 2015 за 2017г.

Информация за общия размер на изплатените от Община Русе компенсации и субсидии и съответния размер на изплатените на всеки от превозвачите суми, съгласно чл. 71, т.3 от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.03.2015г. за 2017 г.

Информация за сключените договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по-намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт, съгласно чл. 71, т. 2от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.03. 2015 за 2018 г.

Информация за общия размер на изплатените от Община Русе компенсации и субсидии и съответния размер на изплатените на всеки от превозвачите суми, съгласно чл. 71, т.3 от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.03.2015г. за 2018 г.

Информация за сключените договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по-намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт, съгласно чл. 71, т. 2от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.03. 2015 за 2019 г.

Информация за общия размер на изплатените от Община Русе компенсации и субсидии и съответния размер на изплатените на всеки от превозвачите суми, съгласно чл. 71, т.3 от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.03.2015г. за 2019 г.

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот