Община Русе

Населени места в обхвата на Община Русе

Община Русе е една от съставните общини на Област Русе и включва 14 населени места с общо население 161 838 души. В нейния териториален обхват попадат: Басарбово, Бъзън, Долно Абланово, Мартен, Николово, Ново село, Просена, Русе, Сандрово, Семерджиево, Тетово, Хотанца, Червена вода и Ястребово.

Община Русе заема площ от 570,62 кв. км.

 

Демографски профил

 

Население в Община Русе към 31.12.2016 г. по населени места

 

Населени места в Община Русе

Население

РУСЕ


161 838

ГР. МАРТЕН

3461

ГР. РУСЕ


144 936

С. БАСАРБОВО

1 386

С. БЪЗЪН

1 120

С. ДОЛНО АБЛАНОВО

252

С. НИКОЛОВО

2 810

С. НОВО СЕЛО

1 060

С. ПРОСЕНА

536

С. САНДРОВО

1 203

С. СЕМЕРДЖИЕВО

976

С. ТЕТОВО

1 833

С. ХОТАНЦА

663

С. ЧЕРВЕНА ВОДА

1 347

С. ЯСТРЕБОВО

255
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот