Община Русе

2.04.2020
Община Русе уведомява населението, че предстои наземно третиране на зелените площи на територията на гр. Русе
2.04.2020
Община Русе уведомява населението, че предстои обработка срещу комари с наземна техника
30.03.2020
Обявяване на списъците с одобрените крайни бенефициенти по Пилотната фаза на проекта за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата
6.03.2020
Напомня ме Ви, че крайният срок за кандидатстване в Пилотната фаза е 16.03.2020 г.
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот