Община Русе

26.05.2020
Актуален график за 26 май на дейността на работните бригади, свързани с косене на тревни площи може да намерите тук.
21.05.2020

Примерен график за ръчно престъргване и товарене в уличните канавки на град Русе за периода от 21 до 31 май 2020годинба, може да намерите

21.05.2020
График за почистване на дъждоприемните шахти
21.05.2020

Примерен график за миене на пътните платна и тротоари на територията на град Ръусе за периода от 20 до 31 май може да намерите

18.05.2020
В периода 20.05.2020 г. - 21.05.2020 г. от 10:00 до 16:00 часа, ще се проведе кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата за последващо третиране.
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ