Община Русе

12.02.2013

На 49 години днес почина дългогодишната служителка на Община Русе Маринета Бянова Рудницка. Тя е била началник на отдел „Гражданско ...

11.02.2013

Община Русе съобщава, че авария в електропреносната мрежа е предизвикала повреда на телефонната централа на администрацията. Това е причината ...

21.01.2013
На основание чл.75 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и Решение №371, прието с Протокол №17/15.11.2012 г. на Общински ...
18.01.2013
Обявление за предстоящо отчуждаване на части от имоти – частна собственост, ситуирани в гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, които се засягат ...
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот