Община Русе

8.03.2013

Община Русе удължава срока за изплащането на паричните възнаграждения на секционните избирателни комисии от Референдум 2013, който се проведе на 27 ...

8.03.2013

В изпълнение на Заповед № РД 01-504/ 08.03.2013 г. на Кмета на Община Русе и във връзка с чл. 6 от Правилата за реда и условията за финансиране на ...

6.03.2013

Местната Комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове при Община Русе, уведомява, че ...

12.02.2013

На 49 години днес почина дългогодишната служителка на Община Русе Маринета Бянова Рудницка. Тя е била началник на отдел „Гражданско ...

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот