Община Русе

14.01.2013
В случаите при започване на дейността след тази дата, данъчната декларация се подава непосредствено преди започване на дейността. Тези, които са подали ...
25.05.2019
Предмет на бъдещия административен акт е определяне границите на районите, в които през 2016 г. Община Русе ще организира услугите по: събиране и извозване ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот