Община Русе

11.02.2013

Община Русе съобщава, че авария в електропреносната мрежа е предизвикала повреда на телефонната централа на администрацията. Това е причината ...

21.01.2013
На основание чл.75 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и Решение №371, прието с Протокол №17/15.11.2012 г. на Общински ...
18.01.2013
Обявление за предстоящо отчуждаване на части от имоти – частна собственост, ситуирани в гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, които се засягат ...
14.01.2013
В случаите при започване на дейността след тази дата, данъчната декларация се подава непосредствено преди започване на дейността. Тези, които са подали ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот