Община Русе

16.04.2013
Община Русе кани всички домоуправители на информационни срещи по проект „Енергийно обновяване на българските домове”, организирани от министъра на ...
15.04.2013
До собствениците на пчели и пчелни семейства местност „Батмиш” гр. Русе
12.04.2013
Предстои издаването на Заповед на кмета на Община Русе Пламен Стоилов за възобновяване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда ...
3.04.2013
На основание чл.34, ал.2 от Изборния кодекс кметът на Община Русе Пламен Стоилов кани за провеждане на консултации, парламентарно представените партии и ...
29.03.2013
Община Русе съобщава, че на основание чл.54, ал. 4 от Изборния кодекс, избирателните списъци за избиране на народни представители на 12 май 2013г. са ...
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот