Община Русе

30.10.2013
От 04.11.2013 г. до 08.11.2013 г., от 06,00 до 11,00 часа в местностите „ПОД ОРМАНА”, „ОРТА ЕКЕНЛИК”, „KЕНЕВЕРЛИКА”, „КАБАКЛЪКА”, „КАДИШЕВА НИВА”, ...
28.10.2013
До собствениците на пчели и пчелни семейства
4.10.2013

Във връзка с влизане в сила на Закона за туризма (обн. Д.В.30 от 26.03.2013 г.), съгласно § 5, ал. 1 от Преходните ...

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот