Община Русе

7.03.2006
Плод на съвместно решение на председателското бюро на Общински съвет-Русе и кмета на Община Русе инж. Божидар Йотов е идеята общинската администрация да се ...
7.03.2006
През февруари специалистите от общинския сектор са посетили 34 търговски обекта и заведения за хранене и развлечения на територията на Общината.
6.03.2006
Служителите от групата „Контрольори” на специализираното звено КООРС на Община Русе отчетоха резултатите от дейността си за месец февруари
6.03.2006
Кметът на Община Русе инж. Божидар Йотов отпътува днес за Виена по покана на Община Виена и „HVB Bank Biohim”
2.03.2006
Зам.-кметът по хуманитарни дейности Володя Кенарев ще се срещне днес, 2 март 2006г., от 16ч. със зам.-кмета по културата на кметство 1 на град Букурещ г-н ...
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот