Община Русе

5.04.2006
През миналия месец служителите от сектора са посетили 251 бр. обекти за търговия, услуги и туризъм на територията на Община-Русе, като в 131 от тях не са ...
5.04.2006
С множество инициативи ще бъде отбелязан предстоящия международен ден на ромите - 8 април. Във връзка с празника Община Русе и Ромският обществен съвет ...
4.04.2006
През изминалия месец контрольорите от специализираното звено КООРС са изготвили:
- 208 предписания;
- 218 констативни протокола;
- 66 акта ...
4.04.2006
В началото на миналата седмица русенският Тубдиспансер със съдействието на Община Русе осъществи медицинска манипулация – „манту” на живущите в квартал ...
3.04.2006
Отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци” уведомява гражданите, че данъчните задължения могат да бъдат платени в брой и в новоразкритата каса в сутерена ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот