Община Русе

7.07.2006
За периода от 01.06.2006 г. до 31.06.2006 г. контрольорите от специализираното звено „КООРС” към Община Русе са изготвили:
- 180 предписания;
- ...
6.07.2006
Днес, 06.07.2006 г., от 13.00 ч. кметът на Община Русе инж. Божидар Йотов ще посети следващото предприятие от започналата наскоро обиколка на общински ...
6.07.2006
От 08.07.2006 г. до 11.07.2006 г. Русе е домакин на международен спортен форум по ушу и тайчичуан, който ще премине под мотото “Здраве и себеусъвършенстване ...
5.07.2006
През първите шест месеца от годината служителите от сектор “ЗПАКСД” при Община - Русе са посетили 1 387 обекта за търговия, услуги и туризъм на територията ...
4.07.2006
Конкурсът за длъжността директор на дирекция „Административно-правно обслужване” приключи късно снощи. Той бе проведен по реда на чл. 24, т. 1 от Наредбата ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот