Община Русе

9.10.2019
Заместник-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански взе участие в семинар на тема „Европа по-близо до гражданите“, организиран от Управляващия ...
9.10.2019
Днес кметът Пламен Стоилов посети ремонтирания Клуб на Дружеството на художниците в Русе.
9.10.2019
Ще се извърши профилактика на електропреносната мрежа в района на Детска млечна кухня - Русе
8.10.2019
Днес кметът на Община Русе г-н Пламен Стоилов отличи със златна значка „Русе“ председателя на Общинския съвет на РСОСЗР подп. о.з. Георги Николов за високи ...
8.10.2019
Покана - Обществени консултации по предложението за Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата по Интегрирания проект „Българските ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот