Община Русе

18.07.2019
Поради прогнозата за очаквано подобряване на метеорологичните условия, Областна администрация Русе уведомява, че по информация от Българската агенция за ...
18.07.2019
Обявление за местност „Малък саджак” - № 510.645
18.07.2019
Обявление На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни - „Необус М“ ЕООД
18.07.2019
Обява на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - „МЕГАПРОФИЛ ИГ“ ЕООД
18.07.2019
Решение №РУ - 10 - ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот