Община Русе

16.09.2019
На 17.09 ще се проведе наземно третиране срещу молци на следните насаждения: „Cotoneaster”, “Ligustrum” и чемшири на територията на гр. Русе.
16.09.2019
инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка на „Рафинерия за базови масла“ ЕАД в УПИ IV – 220 на кв. 974 на ЗПЗ, гр. Русе
13.09.2019
Обява на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - „ ДКЦ – 2 – Русе“ ЕООД
12.09.2019
На територията на Община Русе е предвидено да се реализира инвестиционно предложение за „Автоснабдителна станция за светли горива и пропан – бутан“, с ...
12.09.2019
На територията на Община Русе е предвидено да се реализира инвестиционно предложение за „Монтаж на модулна надземна станция за светли горива на ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот