Община Русе

23.05.2019
Уведомление до собствениците на пчели и пчелнни семейства на град Русе
23.05.2019
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Катя Гецова Славова
23.05.2019
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Радка Радева Дойчинова
23.05.2019
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Лидия Димитрова Пенева и Явор ...
23.05.2019
Община Русе обявява на Анелия Кънчева Кръстева и „Уикенд туризъм“ ЕООД като заинтересувани страни, обявление с изх. №94Л-1759-3/19.04.19г. за одобрен
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот