Община Русе

13.06.2013
Открит обществен достъп до „Документация за преразглеждане на разрешително за експлоатация по чл. 104, ал. 1 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал ...
13.06.2013
На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж № 261/12.06.2013г. от Главния ...
11.06.2013
Ликвидатора на МЦРСМ 1 - Русе ЕООД /в ликвидация/ обявява продажбa на вещи, собственост на дружеството. Продажбата ще се проведе в следващите три месеца на ...
6.06.2013
Съобщаваме Ви, че с Решение №581, прието с Протокол №24/25.04.2013 г. на Общински Съвет – Русе се одобрява задание и се разрешава изработването на ...
6.06.2013
Съобщаваме Ви, че с Решение №627, прието с Протокол №25/22.05.2013 г. на Общински Съвет – Русе се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот