Община Русе

31.10.2014

На територията на Община Русее предвиденода се реализираинвестиционно предложение „Изграждане на цялостна реинжекционна система за добив ...

23.10.2014
Oт 20.10.2014 г. е стартирала процедура по прием на заявления за кандидатстване по схеми „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно ...
7.10.2014
„Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства, бул. ...
7.10.2014
„Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението, социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот