Община Русе

12.08.2019
Обявление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК - на ТАТЯНА КИРИЛОВА ГЛАДИЧЕВА
12.08.2019
Обявление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК - на НЕЛИ ЛЮБЕНОВА АСЕНОВА И ТОДОР ТРИФОНОВ ЧУБУРОВ
8.08.2019
Обява на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - „ЕЛ ЕН ДЖИ СИСТЕМИ“ ЕООД
8.08.2019
Обява на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - „РДС ИНВЕСТ“ ЕАД
8.08.2019
Обява на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - „СТРОЙТЕХНИКА МАНЕВ“ ЕООД
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот