Община Русе

20.08.2019
Обява на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - УМБАЛ „КАНЕВ“ АД
19.08.2019
Обява на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - „ДОМСТРОЙ“ ЕООД
19.08.2019
на 19.08.2019 г. от 06:00 до 08:00 ч. сутринта ще се проведе наземно третиране срещу вредител чемширов молец на територията на гр. Русе.
13.08.2019
Инвестиционно предложение за „ИЗГОТВЯНЕ НА ИТП ЗА 2 БР. СКЛАДОВЕ В ИМОТ УПИ VII-386, КВ. 602, ГР. РУСЕ“
12.08.2019
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част – гр. София на лица, завършили граждански ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот