Община Русе

9.03.2020
Обява за подбор на потребители желаещи да ползват почасови социални услуги в "Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания"
9.03.2020
Обявя за подбор на персонал за длъжността "Сътрудник Социални Дейности"
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот