Община Русе

13.06.2019
Община Русе уведомява населението, че предстои обработка срещу комари с наземна техника. Третирането срещу комари ще се проведе на територията на гр. Русе.
13.06.2019
Община Русе уведомява населението, че предстои обработка срещу комари с наземна техника.
13.06.2019
Обявление с изх. №94П-800-1/13.03.19г. за виза за проектиране на инвестиционен проект за обект - Гаражи
12.06.2019
Община Русе уведомява населението, че започват обработките на зелените площи (паркове, градини и междублокови пространства) срещу кърлежи и бълхи
12.06.2019
Община Русе уведомява населението, че предстои обработка срещу комари с наземна техника
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот