Община Русе

25.03.2020
Обява за Кампания 2020 за набиране на проектни предложения по Компонент 1 "Достъпна жилищна среда" на Националната програма за достъпна жилищна среда и ...
25.03.2020
Обява за Кампания 2020 за набиране на проектни предложения по компонент 2 "Лична мобилност" на Националната програма за достъпна жилищна среда
20.03.2020
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС
18.03.2020
Приемат се писмени възражения и предложения по заповедта
17.03.2020
От 19.03. до 21.03. в местностите „МЕШЕЛИКА“, „ГЕРАЗОВ ГРОБ“, „КАПИНСКО ЛЯВО“ и „КАПИНСКО ДЯСНО“
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот