Община Русе

14.06.2019
Инвестиционно предложение за „Оборудване с КИП и А и въвеждане в експлоатация на съществуваща пречиствателна станция за производствени отпадъчни води“ и ...
14.06.2019
Община Русе уведомява населението, че предстои обработка срещу комари с наземна техника
13.06.2019
Уведомление до членовете на СИК - възнаграждения
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот