Община Русе

27.05.2020
Публичен търг с явно наддаване на 03.07.2020г. от 14:00 часа в сградата на Община Русе,
21.05.2020
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени– публична общинска собственостна 23.06.2020 г. от 13,30 ч. в ...
21.05.2020
Публичен търг с явно наддаване на 29.06.2020 г. от 14,00 часа в сградата на Община Русе
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот