Община Русе

18.04.2019
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - публична и частна общинска собственост, на 29.05.2019 г. от 13,30 ч.
16.04.2019
Обява на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
16.04.2019
В изпълнение на Заповед №РД-01-1083/15.04.2019 г. на Кмета на Община Русе и Решение №1086, прието с Протокол №44/21.03.2019 г. на Общински съвет – Русе
12.04.2019
На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнениена Заповед ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот