Община Русе

23.05.2019
Публичен търг с явно наддаване на 25.06.2019 г. от 13,30 ч. в Община Русе за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от имоти – ПОС
23.05.2019
Публично оповестен присъствен конкурс на 19.06.2019 г. от 13,30 ч. в Община Русе за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – ПОС
21.05.2019
Публичен търг с явно наддаване на 18.06.2019 г. от 15,00 часа в сградата на Община Русе - с. Сандрово
21.05.2019
Повторен публичен търг с явно наддаване на 12.06.2019 г. от 15,00 часа в сградата на Община Русе - „Хайдук дере“
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот