Община Русе

4.05.2020
На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 и чл. 54, ал. 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на ...
28.04.2020
На 27.05.2020г. от 14:00 часа в сградата на Община Русе
21.04.2020
Срокът за подаване на документи за участие в конкурса за срок до - 1 месец от отмяната на извънредното положение
10.04.2020
На 18.05.2020 г. от 14:00 часа в сградата на Община Русе
10.04.2020

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, ...

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот