Община Русе

20.05.2014
"Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище, като алтернатива за живот на хора с психически разстройства"
13.05.2014
"Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище, като алтернатива за живот в общността на хора с психични разстройства"
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот