Община Русе

27.11.2014
26.11.2014
На основание чл.51, ал.1, във връзка с чл.50, ал.2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, в изпълнение на Заповед ...
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ