Община Русе

13.05.2020
Резултати от проведен подбор по документи за сътрудник "Социални дейности" и Диспечер по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в ...
11.05.2020
На 05.06.2020г. от 15:00 часа в сградата на Община Русе
8.05.2020
Резултати от проведенo събеседване по телефона за длъжност сътрудник "Социални дейности" и Диспечер по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с ...
7.05.2020
На 04.06.2020 г. от 15:00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” №6
4.05.2020
Резултати от проведен подбор по документи за сътрудник "Социални дейности" и Диспечер по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в ...
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот