Община Русе

Избори за Европейски парламент от Република България на 26.05.2019
 

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Русе

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Уведомлениe - хора с трайни увреждания

Уведомление - граждани от друга държава-членка на ЕС

Съобщение - консултации за назначаване на Секционни (и подвижни) избирателни комисии

Избирателен списък - част 1

Списък с Общински обществени информационни табла и правила относно агитационни материали

Заповед РД-01-1086 - промяна местоположение секция №22

Списък на заличените лица от избирателните списъци

Уведомление - избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със зътруднения в придвижването

 

Разяснителна кампания:

- Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.

- Избиратели с трайни увреждания

- Как се гласува

- Гласуване с преференции

- Машинно гласуване

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот