Община Русе

4.04.2017
Презентация - заключителна конференция
3.02.2017
Презентация - междинна конференция
28.12.2016

Съгласно договор за проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с преустройство на съществуваща сграда в „Кризисен център за жертви ...

23.12.2016

След проведените процедури по ЗОП са сключени договори за одит, доставка на битово, комунално оборудване и дрехи, принадлежности и електроуреди.

...
4.11.2016

 В изпълнение на договор за организиране и провеждане на конференция, кръгла маса, еднодневна екскурзия и открит ден на ромската култура, ...

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот