Община Русе

4.06.2019
В рамките на ПрограмаЗОВ, екипът на Сдружение БРТИМ осъществи редица дейности в направление "Образование", насочени към деца, родители и педагози в ...
9.05.2019
С празненство в края на април приключи осем-месечната дейност на доброволческите клубове, формирани по Програма ЗОВ в две русенски училища - клуб ...
30.04.2019
На Велика сряда децата от начален етап от ОУ „Иван Вазов“ посрещнаха скъпи гости по покана на училищното ръководство. Екипът на Сдружение БРТИМ отиде при ...
23.04.2019
На 17 и 18 април 2019 г. в Румъния се проведе двустранно българо-румънско събитие за обмяна на опит и добри практики в областта на мерките на интегриране ...
22.04.2019
Кръгла маса на тема „Област Русе – модел на етническата толерантност“ се проведе на 19 април 2019 г. в зала „Св. Георги“ на Община Русе.

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот