Община Русе

15.03.2017
Днес, в Зала „Св. Георги“ на Община Русе, се проведе заключителна пресконференция по проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради ...
30.09.2016
Над 30 000 лв. за отопление годишно ще пести Общината след изпълнението на проекта "Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от ...
12.11.2015
Над 30 000 лв. за отопление годишно ще пести Общината след изпълнението на проекта "Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от ...
5.11.2015
Проект "Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе" се реализира в рамките на ...

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот