Община Русе

Методически указания за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата. 

Прикачени файлове

 

Методически указания - изменени от 19.10.2015 г.

Методически указания - изменени от 29.04.2015 г.

Методически указания от 28.01.2015 г.

Писмо от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за преустановяване приема на заявления за интерес и финансова помощ по програмата

Презентация

Въпроси и отговори

Регистър за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на територията на Община Русе  /Последна актуализация 03.01.2017 г./ 

Регистър на минималните помощи 

 

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот