Община Русе

Пешеходният подлез при Математическа гимназия „Баба Тонка“ ще бъде обновен с европейски средства
17.10.2018
Print
Email

Довършване на подлеза при Математическа гимназия „Баба Тонка“ и привеждането му в съответствие със съвременните изисквания за такъв вид съоръжения ще осигури по-удобно и безопасно пресичане за гражданите на натоварения булевард „Генерал Скобелев“ до училището. Това стана ясно днес, 17.10.2018 г., по време на церемонията за първа копка на обекта. На нея присъстваха ръководителят на проекта и зам.-кмет по устройство на територията в Община Русе инж. Димитър Наков, главният архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска, екипът по проекта, представители на строителния надзор, медии и граждани.

Планираните дейности целят довършване на подлеза, който е изграден до груб строеж, като ще се изпълнят и необходимите мерки за осигуряване на достъпна среда. Предвидено е монтирането на асансьори на двата входа.

Обект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при Математическа гимназия „Баба Тонка“, е на стойност 433 927,27 лв. без ДДС, представляващ компонент №5 от проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на обща стойност 24 344 185,59 лв., от които 24 002 815,60 лв. – безвъзмездна финансова помощ и 341 369,99 лв. – собствен принос на Община Русе.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Покана

Община Русе приема номинации за Награда "Русе-21.век" до 23 октомври
Нова модерна пешеходна връзка ще свързва кварталите „Родина“ 3 и „Чародейка“ при булевард „България“
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот