Община Русе

Състоя се първа копка на обект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Църковна независимост“
15.05.2018
Print
Email

Днес, 15.05.2018 г., се състоя символична първа копка на обект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Църковна Независимост“ по проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“. На събитието присъстваха главният архитект и ръководител на проекта арх. Живка Бучуковска, зам.-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков, зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, екипът по организация и управление, представители на изпълнителите на строително-монтажните работи и представители на медиите.

Дейностите, на обща стойност 1 320 157,30 лв., предвиждат изграждане на детска площадка, организация на уличното пространство, осигурено паркиране по дължината на улицата и нова паркинг зона с 23 бр. места и подмяна на тротоарните настилки и преасфалтиране на уличното платно. Срокът за изпълнение е 420 календарни дни.

Проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на договора е 16 860 657,16 лв., от които: 16 790 422,69 лв. – представляващи безвъзмездна финансова помощ (100%) и 70 234,47 лв. – представляващи собствен принос на Община Русе.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПОКАНА

ФТС „Зора“ се завърна от участие в XXII Старопланински събор „Балкан Фолк 2018“ с множество отличия
Състоя се първа копка на обект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Баба Тонка“
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот