Община Русе

Състоя се първа копка на обект СУ „Христо Ботев“ по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства“
14.05.2018
Print
Email

Днес, 14.05.2018 г., се състоя символична първа копка на обект СУ „Христо Ботев“, по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“, Договор №BG16RFOP001-1.005-0003-C01. На събитието присъстваха зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, ръководителят на проекта г-жа Нели Миткова, заедно с екипа по организация и управление, директорът на СУ „Христо Ботев“ г-н Теодор Коцев, представители на изпълнителите на строително-монтажните работи и на строителния надзор и представители на медиите.

Частта от проекта, която обхваща СУ „Христо Ботев“ е на стойност 3 867 146 лв. с ДДС и включва изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства. От дейностите по проекта, чиято продължителност е 450 календарни дни, ще се възползват близо 1 200 ученици и зает персонал.

Крайният срок за изпълнение на проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“ е 21 март 2020 г., като получените безвъзмездни средства (100%) са в размер на 12 402 900, 66 лв. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и обхваща ПМГ „Баба Тонка“, СУ „Христо Ботев“, ЦДГ „Русалка“2, ЦДГ „Пинокио“1 и ЦДГ „Пинокио“ 2.

ПОКАНА

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

С цветно парти Младежки дом - Русе изпрати 24 абитуриенти
600 деца се включиха в спектакъл-шествие
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот