Ден на отворените врати - 15.02.2019
14.02.2019

Денят на отворените врати в Община Русе,за трета година, ще се проведе на 15 февруари 2019 г. по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини в Област Русе“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз. На информационната среща от 10:00 ч. в Зала 1 на Областна администрация – Русе ще бъдат представени дейностите по проекта и неговия напредък. Поканени да вземат участие в събитието, са партньорите на Община Русе по проекта, неправителствени организации, представители на здравни, образователни и социални институции, доставчици на социални услуги. Всички гости са поканени от 11:30 ч. в сградата на Сдружение БРТИМ (партньор на Община Русе по проекта)на ул. „Константин Иречек“ № 16, ет. 2 на официалното откриване на учебна кухня и старта на Програма „Кулинаротерапия“. Кухнята е оборудвана в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. От 14:00 до 15:00 ч. желаещите могат да разгледат реновирани класни стаи (по проекта)в ОУ „Алеко Константинов“ и ОУ „Братя Миладинови“ в гр. Русе.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ