Община Русе

Обявление за подбор за набиране на персонал по проект "Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе"
17.07.2018
Print
Email
Групи за игра за деца и родители организират СНЦ „Еквилибриум” в партньорство с Община Русе
29 педагози от три русенски детски градини участваха в обучение за подобряване на ефективността от ранното езиково ...

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот