Община Русе

29 педагози от три русенски детски градини участваха в обучение за подобряване на ефективността от ранното езиково обучение по български език чрез игри
29.06.2018
Print
Email

В периода 01.06.2018-15.06.2018 г. в гр. Русе се проведе тримодулно обучение за учители в детска градина в рамките на проект „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на роми и други уязвими групи на територията на общини в Област Русе“, финансиран по Програма ЗОВ (Българо-Швейцарска програма за сътрудничество). Темата на обучението беше „Подобряване на ефективността от ранното езиково обучение на децата, чийто майчин език не е български, чрез въвеждане на игри“  и се яви като втори етап от реализирането на едноименната дейност – ангажимент на партньора по проекта Сдружение БРТИМ.

В обучението взеха участие 29 педагогически специалисти от ДГ „Червената шапчица“, ДГ „Пинокио“ и ДГ „Ралица“, Русе. Целта на обучението беше да се създадат нови и да се актуализират съществуващите професионални компетентности на участващите педагози за прилагане на модели, техники и технологии за игрово взаимодействие при деца-билингви за по-успешно и ефективно овладяване на български език. 

Обучението се проведе от екип от трима хабилитирани обучители: доц. д-р Николай Цанков, доц. д-р Веска Гювийска и доц. д-р Мая Сотирова и г-жа Тереза Тончева – дългогодишен учител в детска градина със специалност обучение на чужд език.

Програмата на обучението беше разделено на три модула. Първите два модула бяха присъствени и имаха за цел запознаване с основните процеси, явления и закономерности, свързани с овладяването на езика и развитието на речта при децата. Обучението се проведе в сградата на филиал „Светилник“ в ДГ „Червената шапчица“. Третият модул от обучението беше насочен към формирането на умения за практическо прилагане на игровия инструментариум, за педагогическа рефлексия и саморефлексия в педагогическото игрово взаимодействие. Финалният модул беше изцяло практически ориентиран, като участниците в обучението работиха самостоятелно върху поставени задания.

Обратната връзка на участниците към организаторите даде висока оценка както за професионалното отношение на лекторите, така и за споделения опит, знания и инструментариум по темата.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Обявление за подбор за набиране на персонал по проект "Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и ...
Приключи шестата информационна кампания за превенция на трафика на хора, организирана от Сдружение БРТИМ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот