Община Русе

Подбор на персонал по проект 'Интегриран подход на Община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от област Русе'
20.01.2016
Print
Email

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

CV

Специалистите на СНЦ 'Еквилибриум' проведоха втора разяснителна сесия по семейно консултиране сред ромската общност
Стартира дейността за консултиране на родители, изпълнявана от Сдружение БРТИМ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот