Община Русе

При голям интерес протече първата дискусия за семейното планиране
22.12.2015
Print
Email

Проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“

 

В оживена дискусия за семейното планиране премина първата сесия, проведена на 16.12.2015 г. от служители на СНЦ „Еквилибриум” в качеството им на партньори на Община Русе в рамките на проект  „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе.

По време на срещата, проведена в кв. „Тракция“, на присъстващите представители на уязвимите групи бе предоставената информация за проекта, сключените партньорства и дейностите, които ще се изпълняват в направление Здравеопазване. Основен акцент сред обсъжданите теми бе предимствата на семейното планиране за просперитета на семейството. Тя предизвика редица въпроси за осиновяването, за процедурите „инвитро“, за достъпа до различни медицински специалисти, други.

Срещите с ромската общност ще са ежемесечни, като различни семейства ще бъдат домакини на сбирките. Тема на разговорите с експертите ще бъдат женското здраве, необходимостта от проследяване на бременността, болестите, предавани по полов път, методи за контрацепция и др.

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.

Стартира дейността за консултиране на родители, изпълнявана от Сдружение БРТИМ
Експерти от Община Русе участваха в първата среща на Партньорската мрежа на Програмата за подкрепа на социалното ...

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот