Община Русе

Експерти от Община Русе участваха в първата среща на Партньорската мрежа на Програмата за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи
26.09.2015
Print
Email

На 24 и 25 септември в гр. Бургас се проведе първата среща на Партньорската мрежа на Програмата за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи, финансирана от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. Събитието постави началото на поредица от срещи, в рамките на които ще се следи за изпълнението на програмата, напредъка на дейностите и проблемите, пред които са изправени Общините Русе, Бургас, Сливен и Монтана. Именно те, след детайлен подбор, получиха финансиране на проектните си предложения, насочени към интеграция на ромите и други уязвими групи.

Участие в конференцията взеха всички членове на екипите и представители на партньорите в проектите на съответните общини.

Форумът бе открит от г-н Матиа Порети, ръководител на Швейцарския офис за сътрудничество в България. Той представи основните цели на програмата и отправи насоки към Бенефициентите и техните партньори.

В първата част на събитието експертите имаха възможност да се запознаят в детайли с четирите проекта, изпълнявани в рамките на програмата.

Проектът на Община Русе „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“ бе презентиран от водещия координатор и директор на дирекция „Здравни и социални дейности“ в Община Русе, г-жа Мариела Личева.

Тя запозна присъстващите с основните цели, планираните дейности, очакваните резултати и партньорите на общината по проекта – общините Иваново, Борово и Ветово, РУ „Ангел Кънчев“, Медицински център „Медика Експерт“, Сдружение на Общопрактикуващите лекари – Русе, Сдружение „Център Динамика“, СНЦ „Еквилибриум“, „Българо-румънски трансграничен институт по медиация“.

Във втората част на форума представители на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката запознаха присъстващите с добрите практики за социално включване и образование, реализирани до момента.

В рамките на конференцията експертите от общините и неправителствените организации обмениха опит помежду си и коментираха основните предизвикателства, които предстоят в рамките на трите години от реализацията на проектите.

При голям интерес протече първата дискусия за семейното планиране
Информация за проекта

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот