Община Русе

Информация за Проект ''Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе''
5.11.2015
Print
Email

for English

Проект "Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе" се реализира в рамките на програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", процедура BG04-02-03 "Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи", финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Проектът е с начална дата 18.08.2015 г. и е с обща продължителност от 12 месеца. Общата стойност на финансирането възлиза на 825 512,09 лв. или 422 077,63 евро и представлява 100% безвъзмездна финансова помощ за Община Русе.

Основната цел на проекта е намаляване на емисиите на парникови газове чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в четири сгради общинска собственост, част от образователната инфраструктура на гр. Русе. Реализацията на проекта допринася за постигане на общата цел ФМ на ЕИП за намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и за укрепване двустранните отношения между страните-донори (Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия) и държавата-бенефициент (България).

В рамките на проекта ще бъдат извършени ремонтни дейности в сградите на ОУ "Любен Каравелов", СОУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ", ОУ "Никола Обретенов" и ЦДГ "Незабравка 2". Изпълнението на проектните дейности ще надгради постигнатите резултати в два приключили проекта на Общината – "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе", финансиран по ОП "Регионално развитие" (приключил 2012 г.) и "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект детска градина "Незабравка – 2", финансиран по Националния доверителен Екофонд (приключил 2013 г.), в рамките на които са изпълнени основни мерки за енергийна ефективност – ремонт на покрив, подмяна на дограма и полагане на топлоизолация.

Дейностите, които ще бъдат изпълнени по настоящия проект включват:

Обект ОУ "Любен Каравелов"

 • изграждане на клон на вътрешната отоплителна инсталация за помещенията, в които до момента няма изградена такава;
 • монтаж на алуминиеви радиатори в стаите и вентилаторен конвектор за бюфета;
 • изграждане на вентилационна инсталация във вътрешното помещение на бюфета.

Вследствие на реализираните по проекта интервенции, разходите за отопление в обекта ще бъдат намалени с 5%.

Обект СОУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"

 • изграждане на нова вътрешна отоплителна инсталация с 3 самостоятелни клона;
 • подмяна на отоплителни тела;
 • монтаж на индивидуални терморегулиращи вентили;
 • подмяна на абонатната станция и монтаж на хидравличен модул за независимо захранване на отделните клонове на вътрешната отоплителна инсталация.

Вследствие на реализираните по проекта интервенции, разходите за отопление в обекта ще бъдат намалени с 20,1%.

Обект ОУ "Никола Обретенов"

 • изграждане на нова затворена инсталация с хидравлично разделяне на генераторите и консуматорите на топлина;
 • изграждане на ново пофасадно разпределение към отоплителните тела;
 • подмяна на старите чугунени и стоманени радиатори с нови – алуминиеви;
 • монтиране на нов водогреен газов котел.

Вследствие на реализираните по проекта интервенции, разходите за отопление в обекта ще бъдат намалени с 19,98%.

Обект ЦДГ "Незабравка 2"

 • изграждане на нова вътрешна отоплителна инсталация;
 • подмяна на отоплителните тела;
 • монтаж на индивидуални терморегулиращи вентили.

Вследствие на реализираните по проекта интервенции, разходите за отопление в обекта ще бъдат намалени с 37,8%.

 

Полезни връзки

Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

Нормативни актове, свързани с Програмата

На 12 ноември, от 11.00 ч., в Заседателна зала към Община Русе ще се проведе начална пресконференция по проект ...
Полезни връзки относно проекта

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот