Община Русе

Дирекция "Местни данъци и такси" уведомява - Безналични плащания
11.04.2017
Print
Email

ОБЩИНА  РУСЕ

Дирекция „Местни данъци и такси”

 Уведомява,

 От 07.04.2017г. е предоставена възможност за приемането, обработването и извършването на дистанционни/безналични плащания в полза на общината по събиране на приходи от данъци, такси и услуги от задължени лица. Това представлява система за плащания по електронен път на задължения към Дирекция „Местни данъци и такси“.

Плащането с виртуален ПОС, може да се осъществи чрез проверка на задължения за местни данъци и такси през сайта на Община Русе с клиентски идентификационен номер (КИН), който се получава лично от Дирекция „Местни данъци и такси“ или еднократно чрез онлайн заявка от сайта. Плащания се обслужват с банкови карти на БОРИКА, VISA, V PAY, MASTERCARD, MAESTRO и VISA ELECTRON. На страницата на дирекцията има подробни указания за начина, по който може да се извърши плащане.

Предимствата на електронната услуга за проверка на задължения с възможност за извършване на плащане, достъпна с КИН са:

  • Възможност за визуализация на вида и размера на задълженията преди извършване на плащането;
  • В реално време се отразяват вноските по партиди, за които е извършено плащането;
  • История на плащанията, които са извършени от Вас чрез използване на услугата.  
Дирекция "Местни данъци и такси" уведомява - Плащания чрез посредници
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот