Община Русе

Временна организация за безопасност на движението - ул. на 15.07.2019 г. по ул. „Кавала“
4.07.2019
Print
Email

ЗАПОВЕД

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9, ал.3 от Закона за пътищата и чл.73 от АПК, като взех предвид необходимостта от осигуряване мерки за безопасността на движението при извършване на дейности, създаващи затруднения за осъществяването му.

НАРЕЖДАМ:

 

1. Да се въведе временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на 15.07.2019 г. по ул. „Кавала“, подходите от бул. „Липник“ към ул. „Кавала“, ул. „Щип“,  ул. „Разлог“, ул. „Вардар“ и ул. „Прилеп“ за провеждане на футболна среща между отборите на ПФК „Дунав“ – Русе и ПФК „Левски“ – София  на Градския стадион.

2. Въвеждането и поддържането на ВОБД да се извърши от ОП „Комунални дейности”,  гр. Русе, като:

2.1. Ул. „Кавала“ се затваря за движение на МПС от кръстовището с ул. „Дебър“, както и подходите между ТК „Ялта“ и бензиностанция „Еко“, и между бензиностанция „Еко“ и зала „Арена Русе “;

2.2.  Ул. „Щип“ се затваря за движение на МПС до паркинга на №9;

2.3. Ул. „Разлог“ се затваря за движение на МПС от кръстовището с ул. „Вардар“;

2.4. Ул. „Прилеп“ се затваря за движение на МПС от кръстовището с ул. „Драма“ и от Т-образните кръстовища по ул. „Прилеп“ при ул. „Петрич“, ул. „Яне Сандански“ и ул. „Мехомия“.

3. Движението на МПС да се осъществява по обходни маршрути по останалите отворени за движение улици.

4. Срокът на действие на ВОБД е: от 17,30 ч. на 15.07.2019 г. до 23,30 ч. на 15.07.2019 г.

            5. Контролът по настоящата заповед възлагам на Зам.-кмета по комунални дейности.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Издаването на този общ административен акт е наложително и неотложно поради необходимостта от осигуряване на живота, здравето и имуществото на гражданите, както и за опазване на обществения ред и държавните интереси. Предвид това и на основание чл. 73 от АПК уведомяването на заинтересованите лица и оповестяването на съображенията за издаване на настоящата заповед да се извършат в хода на изпълнението й.

 Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.179 от АПК.

 

 

 

ДИМИТЪР НАКОВ

За Кмет на Община Русе,

Съгласно Заповед №РД-01-1965/26.06.2019 г.

На 18 юли 2019 г. / четвъртък/ ще се извърши инсектицидна обработка чрез авиационно третиране срещу комари на ...
Подготовка на Бюджет 2020 г. - Община Русе кани местната общност да участва с мнения и предложения
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот