Община Русе

Подготовка на Бюджет 2020 г. - Община Русе кани местната общност да участва с мнения и предложения
2.07.2019
Print
Email

Община Русе кани всички граждани, второстепенни разпоредители и лица, имащи отношение към общинския бюджет, да участват с мнения и предложения в подготовката на проект за бюджет на Община Русе за 2020 г.
Предложенията се приемат в Центъра за информационно обслужване на Община Русе и на e-mail: mayor@ruse-bg.eu в срок до 30.09.2019 г. 

Временна организация за безопасност на движението - ул. на 15.07.2019 г. по ул. „Кавала“
Рехабилитация на бул. "Липник" - обходен маршрут и график на линиите
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

  Банер - Аз, градът  Банер Лимес  Банер - Проект Банер - Общинско предприятие Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот