Община Русе

Бул. „Придунавски“ и улиците „Баба Тонка“, „Църковна независимост“ и „Райко Даскалов“ се отварят за движение на 1-ви юни
31.05.2019
Print
Email

Във връзка с приключилите строителни дейности  бул. „Придунавски“- част от проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе - 2 етап“, ул. „Баба Тонка“, ул. „Църковна независимост“и ул. „Райко Даскалов“– част от проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ на Община Русе, считано от 01.06.2019 г. (събота) се отварят за движение на МПС. Проектите са финансирани по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

По бул. „Придунавски“ е организирано двупосочно движение в участъка от пл. „Свети Никола“ до кръговото кръстовище при бул. „Цар Фердинанд“. При кръстовището на булеварда с ул. „Велико Търново“ е обособена лента за ляво завиване и ул. „Велико Търново“ се отваря за еднопосочно движение към централна градска част.

Променя се посоката на движение по ул. „Райко Даскалов“ - еднопосочно от бул. „Придунавски“ към ул. „Любомир Пипков“. Ул. „Любомир Пипков“ е сигнализирана като еднопосочна от ул. „Райко Даскалов“ към ул. „Църковна независимост“.

По ул. „Църковна независимост“ движението е организирано еднопосочно от пл. „Свобода“ към бул. „Придунавски“.

Ул. „Баба Тонка“ е затворена към бул. „Придунавски“ и към пл. „Свобода“. Същата е сигнализирана с предимство пред останалите пресечки. По нея е изпълнена еднопосочна велоалея, маркирана в уличната настилка, съгласно приетата схема за велосипедно движение в гр. Русе.

Предвид извършените съществени промени в посочността и предимствата по тези улици, се умоляват водачите на МПС стриктно да спазват въведената нова постоянна организация на движенето с цел недопускане на произшествия.

Уведомление до членовете на СИК - възнаграждения
На 2-ри юни от 12:00 часа ще бъде задействана сиренно-оповестителната система
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот